Německé prostředí

Každý den se váš mozek zabývá 25 000 myšlenkami. Jen na vás záleží, jaké budou ty myšlenky. Zařiďte si to tak, abyste měli několik hodin denně německé prostředí (pomoci pasivního poslechu), a váš mozek vás bude učit sám, protože on stále prostě něco dělá. Jen musíte být trpěliví. Tříleté dítě polovinu života prospalo a 13 000 hodin mělo jazykové prostředí, podle kterého už mluví. Stejně to dokážete i vy. Jen musíte mít německé prostředí.

Máte spoustu „hluchých“ míst, kdy „plýtváte“ myšlenkami. Například při jízdě v autě, v práci, na procházkách apod. může váš mozek pasivně poslouchat němčinu.

Mluvíte tak, jak jste to odposlouchali z okolí. Rozhoduje jazykové prostředí. Kdybyste vyrostli v Německu, mluvili byste dnes německy. Proto si vytvářejte na několik hodin denně německé prostředí pomocí pasivního poslechu na hranici slyšitelnosti. Časem si na tyto zvuky zvyknete stejně, jako jste si zvykli na kulisu rádia, počítače či jiné zvuky. Vaše podvědomí je vnímá stále.

Karaoke – spojení dvou smyslů najednou

Díky doslovnému překladu a současnému spojení zraku se sluchem se vytvoří více neuronových spojení ve vašem mozku. Zrak i sluch se spojí v jednom okamžiku. To je velmi důležité! Pokud byste se biflovali,české a cizí výrazy byste neměli v mozku přesně ve stejném okamžiku, ale rychle by se střídaly. Chcete-li zlepšit svou paměť, musíte ty výrazy mít v mozku současně.

Proč se nebiflovat slovíčka a gramatiku

Biflování je rychlé opakování českých a cizích slov a frází za sebou. Při biflování přeskakujete od myšlenky k myšlence. Vy se však potřebujete dostat do tzv. stavu proudění, kdy se všechny vaše myšlenky „valí“ jedním směrem. V tomto stavu má váš mozek ty nejlepší schopnosti. 
Gramatiku se neučíte, protože česky jste se naučili, ještě než jste šli do školy, a to bez znalostí gramatiky. Revoluční němčina 3. generace vás ji naučí „naposloucháním“ a doslovnými překlady.

Proč nemáme biflování?:

 1. Protože je to nuda.
 2. Protože osamocená slova zní jinak než ve větném spojení.
 3. Protože jako dítě jste se také nebiflovali, a přesto mluvíte i rozumíte.
 4. Protože slovní obraty, intonaci a přízvuky z češtiny byste přenášeli do nového jazyka. Jenže ten má jinou stavbu vět, takže by vám cizinci nerozuměli.
 5. Protože ani vy nebudete rozumět cizincům. Vy jste se to totiž biflováním naučili „jinak“.
 6. Protože s doslovnými překlady se naučíte myslet v cizím jazyku mnohem dříve.

Doslovné překlady

Abyste myšlení německy mluvícího člověka pochopili, nemáte české překlady tak, jak to znáte ze školy. Místo toho zde máte doslovné překlady. Budou to hádanky, zpočátku i těžké. Řešením těchto hádanek pochopíte, jak německy mluvící člověk přemýšlí.
Z hlediska českého jazyka doslovný překlad obsahuje chyby. Snažte se chápat a rozumět němčině a ne hledat chyby. Každý člověk by to přeložil jinak.

Abyste myšlení německy mluvícího člověka pochopili, máte zde doslovné překlady. Ty vám často nebudou připadat logické. Budou to přímo hádanky. Ale časem budete tyto hádanky stále více a lépe řešit. A budete i lépe rozumět. Stejně jako malé dítě již ve třech letech z 90 % dokáže rozluštit, o čem se ti dva dospělí (cizinci) baví.

Slovník

Revoluční němčina 3. generace nemá slovník. Proč?

 1. Pokud zde nenajdete slovíčka, nutí vás to hned si ta slovíčka zapamatovat
 2. Kdyby zde byl slovník, začali byste s drilem (biflováním).
 3. Lidé, kteří se naučí jednotlivá slovíčka, si české věty s českým slovosledem překládají do němčiny. Výsledkem pak je, že vám cizinec nerozumí.
  Příklad: My řekneme: „Pije jako Dán.“ nebo „Pije jako duha“. To Němec nepochopí. Místo toho oni říkají: „Pije jako ryba.“
 4. K této „počeštěné“ němčině si přidejte ještě český přízvuk a výsledkem bude, že vám cizinci neporozumí.