Revoluční němčina 3. generace ONLINE

Pro ty, kteří nemají čas se učit. Bez biflování a gramatiky.

Pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku.

 

    Zpozorněte! Jak to, že vůbec mluvíte? Přemýšleli jste o tom někdy? Všichni jsme se ve škole učili cizí jazyk, ale 95 % z nás ho neovládá. A ještě si myslí, že jsou na jazyky hloupí.

    Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože kdybychom byli, pak bychom se nenaučili ani mateřský jazyk. Dokonce i mentálně retardovaní jedinci se naučí mluvit. Naučit se první (mateřskou) řeč je nejtěžší ze všech řečí. U dalších jazyků totiž můžeme porovnávat nové poznatky se starými.

    A jak se tedy naučíte první řeč? Rozhodující je jazykové prostředí. Tříleté dítě asi 13 000 hodin ze svého života prospalo, ale dalších 13 000 hodin na něj působilo jazykové (zvukové) okolí. Nejdříve začalo chápat, pak mluvit a nakonec přišlo na řadu psaní a čtení. Ve třech letech již hodně rozumí a také samo mluví, i když ještě ne „na úrovni“. Stejně tak, i když pomaleji, to zvládnou i retardované děti.

    Naše první řeč je čeština a další jazyk ovládají pouze děti z vícejazyčného prostředí. Ve Švýcarsku a zemích Beneluxu je několik rozdílných úředních řečí a lidé je ovládají. Myslíte si, že lidé ve Švýcarsku nebo v Beneluxu jsou chytřejší než my? Ne, to určitě nejsou. Jen od dětství žijí ve vícejazyčném prostředí.

    A nyní přijde to nejzajímavější. I když tomu asi nebudete věřit, přesto se vy dospělí můžete naučit další řeč stejně jako kdysi svou mateřskou řeč. Čeští spoluautoři metody Revoluční nemčiny Ivo Toman a Martina Králíčková spojili postup malých dětí s moderními poznatky o mozku. Využili i toho, že vy již umíte číst, a tedy dokážete zapojit obě mozkové polokoule současně: posloucháním originální němčiny a čtením doslovných překladů. Doslovné překlady jsou z hlediska češtiny nesprávné, ale pro pochopení němčiny správné, neboť anglicky mluvící lidé používají jiný slovosled než my.

    Pokud byste používali český slovosled, cizinec by vám nerozuměl, i kdybyste vyslovovali jednotlivá slova správně. Takto se naučíte myslet německy a získáte i dobrou výslovnost. Špatný přízvuk mají lidé hlavně proto, že danou řeč nemají dostatečně dlouho „naposlouchanou“.

    Teorii a gramatiku vůbec neprobíráte. Tu pochopíte z doslovných překladů. Ostatně, děti jdou do první třídy a gramatiku již umí. Až ve škole zjistí, jak je to vlastně „těžké“.

    Dokonce ani slovíčka se nebudete učit a přitom s Revoluční němčinou 3. generace ONLINE získáte slovní zásobu přes 4000 slov.

    Revoluční němčina 3. generace ONLINE vám vytvoří tiché německé prostředí. 14 hodin mluveného slova obsahuje 7960 vět.

    Postup je jako u dítěte: nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a nakonec číst a psát. Každý jiný postup je nepřirozený. Nejdříve si „vědomě“ projdete lekci v Aktivní výuce. Pak si tutéž lekci v Pasivním poslechu pouštíte potichu, na samém prahu slyšitelnosti stále dokola. Musí to být tak potichu, že vás to nijak neruší, a vy se přitom můžete věnovat čemukoliv jinému. Dívat se na televizi, pracovat, bavit se, jet autem, sportovat, prostě cokoliv vás napadne. Váš mozek se tím bude podvědomě zabývat a vy se učíte, aniž byste však měli ty nepříjemné pocity, že se musíte učit.

    Navíc toto může „jet“ několik hodin denně u vás doma a celá rodina má tak vytvořeno německé prostředí z výrazů, které již vaše podvědomí zná z doslovných překladů. Nemusíte se kvůli tomu odstěhovat do ciziny. To je ideální postup pro ty lidí, kteří nemají čas na intenzivní „vědomé“ učení se. Což je vlastně většina z nás!

    Zdá-li se Vám něco nadsazené, pak vězte, že pouze naše „racionální“ školství v nás vypěstovalo poznání, že cizí jazyky jsou těžké. Systém výuky němčiny ve škole je totiž špatný, neboť tam musíte ihned nahlas číst a psát. A hlavně učit se slovíčka. Biflování jednotlivých slov je přímo rakovinou pro naše znalosti jazyků. Proč? Ze dvou důvodů:
1. Vraťme se k dětem. Kdo z rodičů mluví na své děti jednotlivými slovy?
2. Samotné slovo navíc zní úplně jinak, než slovo spojené s jinými do celých vět.

    Tyto i další objevy metody Revoluční němčiny 3. generace ONLINE stojí 2990 Kč. Máte je napořád a navíc pro celou rodinu. Pro srovnání: jedna hodina konverzace s německým lektorem stojí v ČR minimálně 300 Kč na hodinu. Návratnost Revoluční němčina 3. generace ONLINE je asi 10 takových hodin. 

    Máte málo času na učení a chcete poznat vylepšenou cestu poznávání dětí? Pak klikněte na červené tlačítko pod tímto textem.